V-litter:

b.-15.04.2016

 

m Veliy v Zenite Udachi (blak & tan)

mVoevoda v Zenite Udachi (blak & tan)

f Virineya v Zenite Udachi (blak & tan)

Slavjan Didier                                     Malenkiy Kapitan Dobraya                                                                                               Serdtsem

 

INTERNATIONAL CHAMPION                                               4 CAC, ChF
Champion of Belarus,

Champion of Russia,

Young Champion of Russia,

Champion of Lithuania,

Champion of Estonia

7 * CACIB,

CRUFTS QUALIFICATION 2014
PPM, PHTVL/PHPV, Katarakt,

RD, CEA, PRA – free, knee – 0/0

24 days

Veliy v Zenite Udachi 

 вл. Селиверстова А., г. Архангельск, Россия.

24 days

30 days

45 days

Voevoda v Zenite Udachi 

 

24 days

30 days

45 days

Virineya v Zenite Udachi

вл. Барановская Н., г. Санкт-Петербург, Россия

24 days

30 days

45 days

Slavjan Didier

Slavjan Unesco

Tauro Tedo De Los Valientes

Slavjanka Kalinka

Slavjanka Jojoba

Slavjan Lux Boy for Malagris

Gurit me Beit Hamaayan

Malenkiy Kapitan Dobraja Serdtsem

Duvinal Mauris Murray

Tavor Me Beit Hamaayan

Duvinal tsarina Tsanjil

Malenkiy Kapitan Lira

Slavjan Fangor Tim Spirit

Malenkiy Kapitan Yashma