2014 год

15.11.2014 - Malenkiy Kapitan Dobraya Serdtsem - exc.2 R.CAC judge. 

05.10.2014 - Malenkiy Kapitan Dobraya Serdtsem - exc.1 CAC CW BOS

judge. Haranen Juta

05.10.2014 - Malenkiy Kapitan Dobraya Serdtsem - exc.  judge. Mark Zaturinskiy

04.10.2014 - Malenkiy Kapitan Dobraya Serdtsem - exc. 1 CAC CW ChF BOS judge. Belyakov V.

04.10.2014 - Malenkiy Kapitan Dobraya Serdtsem - exc.2 R.CAC  judge. Gavrilova Y.

20.09.2014 - Malenkiy Kapitan Dobraya Serdtsem - exc.1 CAC CW ChF  

 judge. L.I. Terentyeva

28.06.2014 International dog show CACIB - FCI BELYE NOCHI - 1
Malenkiy Kapitan Dobraya Serdtsem - exs. judge. Mr. Matgo Shek Hoo Law

2013 год

22.12.2013 - Malenkiy Kapitan Dobraya Serdtsem - exc.  (c. jun.) judge. Repina L.V. (SPb)

30.06.2013 International dog show CACIB - FCI BELYE NOCHI - 2
Malenkiy Kapitan Dobraya Serdtsem - exs. (c. jun.)

Mrs. Zoya V. Oleynikova