Gryoza v Zenite Udachi

Выставочные результаты

 

 exl.

b.-23.04.2017

(Tim Spirit Sherlock Holmes   Malenkiy Kapitan Leto)

 Height - 27cm;

tooth - complete;

bite - correct. 

 

Pedigree