L - litter

b.-09.08.2018

- Lanselot v Zenite Udachi fawn

 Argentum iz Rossii s Lubovyu                              Sat'Elit Europa

Lanselot v Zenite Udachi

вл. Повышев А., Санкт-Петербург, Россия.

9 days

Lanselot v Zenite Udachi